Welkom op de website van openbare basisschool Narcis-Querido

 

Wij zijn een moderne, gezellige buurtschool waar kwalitatief goed onderwijs geboden wordt. Op onze school volgen ongeveer 140 leerlingen boeiend onderwijs in 8 groepen. Met een team van 25 enthousiaste en professionele mensen werken wij aan een school waar leren leren centraal staat. Aan de hand van een veilig klimaat (Vreedzame school), Breinvriendelijk onderwijs en Samenwerkend leren willen wij onze kinderen klaarstomen voor de maatschappij.

 

Op onze website kunt u veel informatie vinden over onze visie en werkwijze, maar ook over praktische zaken zoals voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang maar ook informaties over de MR. De schoolgids van dit schooljaar is ook op de website te vinden, net als de nieuwsbrieven die elke maand uitgaan. Mocht u na alle informatie nog steeds vragen hebben of graag een afspraak maken voor een rondleiding door de school dan kunt u contact opnemen met de directie. U kunt mailen naar directie@narcisquerido.nl.

 

Namens alle collega's van de Narcis-Querido, veel plezier met lezen! 

De directie

 

Vindplaats impressie

 

Kindcentrum De Vindplaats

 

Vanaf augustus 2022 vormt de Narcis-Queridoschool samen met OBS De Roos het nieuwe kindcentrum de Vindplaats. In een mooi nieuw ruim en licht gebouw op het plein aan de Jan den Haenstraat. De bouw start januari 2021.

Een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 - 12 jaar dat 50 weken per jaar van 07:00 tot 19:00 uur geopend is. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschool, tussen- en buitenschoolse opvang. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.

Het wordt een IKC met alle ruimte voor ontwikkelen, leren, spelen, onderzoeken en ontdekken. Een centrum waar, vanuit een heldere visie op (de ontwikkeling van) het kind, leerkrachten, ouders en kinderen samen verantwoordelijkheid nemen. Een IKC waar het kind en al zijn/haar talenten tot wasdom komen. Dat kan alleen in een omgeving waarin kinderen zich vrij en veilig voelen. Een IKC waar je mag stralen, waar je fouten mag maken, waar het soms moeilijk is en overwinningen worden gevierd.

We ontwikkelen ons nieuwe integraal kindcentrum samen met ouders en kinderen. Dat betekent dat u als ouder mee kunt doen aan en denken over het onderwijsconcept en het gebouw. Kortom: een unieke kans om het ideale kindcentrum te maken!

Via speciale nieuwsbrieven gaan we de ouders ook op de hoogte houden van het proces. Deze nieuwsbrieven kunt u vinden via het menu bovenaan deze pagina.