Welkom op de website van openbare basisschool Narcis-Querido

Wij zijn een moderne, gezellige buurtschool waar kwalitatief goed onderwijs geboden wordt. Op onze school volgen ongeveer 200 leerlingen boeiend onderwijs in 10 groepen. Met een team van 25 enthousiaste en professionele mensen werken wij aan een school waar leren leren centraal staat. Aan de hand van een veilig klimaat (Vreedzame school), Breinvriendelijk onderwijs en Samenwerkend leren willen wij onze kinderen klaarstomen voor de maatschappij.

Op onze website kunt u veel informatie vinden over onze visie en werkwijze, maar ook over praktische zaken zoals voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang maar ook informaties over de MR. De schoolgids van dit schooljaar is ook op de website te vinden, net als de nieuwsbrieven die elke maand uitgaan. Mocht u na alle informatie nog steeds vragen hebben of graag een afspraak maken voor een rondleiding door de school dan kunt u contact opnemen met de directie. U kunt mailen naar directie@narcisquerido.nl.

Namens alle collega's van de Narcis-Querido, veel plezier met lezen! 

De directie