De gemeente Amsterdam investeert in een gezonde leefstijl voor alle Amsterdamse kinderen. Met het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht zet de gemeente zich samen met partners nog sterker in om kinderen op gezond gewicht krijgen en te houden. Scholen zijn van grote waarde voor het bereiken van deze ambitie.

Jump-in is het programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en beweging van hun leerlingen en zo overgewicht te voorkomen.

Amsterdamse doelen Gezond Gewicht

Gezond gedrag, gezonde voeding, gezond bewegen en een gezonde omgeving moet de normale situatie zijn voor alle Amsterdamse kinderen. Om dit te bereiken heeft de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht in overleg met experts uit verschillende disciplines 8 Amsterdamse doelen voor gezonde scholen geformuleerd om zo een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen. Deze doelen zijn het uitgangspunt van Jump-in:

  1. Gezondheid staat permanent op de agenda
  2. De school en ouders zetten zich samen in voor gezond gedrag van kinderen
  3. De school brengt een gezond voedingsbeleid consequent in de praktijk
  4. Er is voldoende gymles door een vakleerkracht
  5. De school stimuleert actief buitenspelen
  6. De school stimuleert sport- en beweegdeelname
  7. De school signaleert tijdig kinderen met motorische achterstanden en zorgt voor passende begeleiding
  8. De zorgstructuur en verwijzing naar passend aanbod voor kinderen met over- of ondergewicht is adequaat

Certificaat voor gezonde scholen

Gemeente Amsterdam nodigt alle Amsterdamse basisscholen uit om de acht Amsterdamse doelen te halen en een gezonde omgeving te creëren voor hun leerlingen. Scholen die alle doelen halen ontvangen van de gemeente Amsterdam het Jump-in certificaat voor gezonde scholen.