Wij zijn de medezeggenschapsraad van de Narcis-Querido, bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Samen behartigen wij de belangen van zowel ouders als personeel.

 

De MR bestaat momenteel uit:

 

Voorzitter/secretaris: Björn Keetbaas (personeelsgeleding)

Penningmeester: Serhat Guclu (personeelsgeleding) en Redouan el Jaouhari (oudergeleding)

 

Overige leden:

Bahattin Karahan (personeelsgeleding)

Fatima Boukdid (oudergeleding)

Vacature (oudergeleding)

Vacature (oudergeleding)

Vacature (oudergeleding)