Amsterdam, 29-11-2017

 

Betreft: Betaling ouderbijdrage

 

Beste ouders/verzorgers,

Dit bericht dient als herinnering voor ouders/verzorgers die nog geen ouderbijdrage betaald hebben. Mocht u dit wél al gedaan hebben, dan kunt u dit bericht als niet verstuurd beschouwen. De ouderbijdrage is niet verhoogd en is nog steeds 40 euro.

U kunt de ouderbijdrage van 40 euro overmaken op het IBAN nummer:

 

Ouderfonds Narcis-Querido

NL40 INGB 0005 1008 21

(vermeld hierbij de naam van uw kind + klas)

 

In verband met het boeken en reserveren van het schoolreisje moet de ouderbijdrage vóór 01-03-2017 betaald zijn. Indien het bedrag op 1-3-2017 niet op onze rekening staat kan uw kind helaas niet mee op schoolreis.

 

Met vriendelijke groet,

 

De Medezeggenschapsraad (MR)