Hier ziet u een overzicht van de de resultaten van onze leerlingen op de centrale Cito Eindtoets van de afgelopen drie schooljaren.

U ziet per schooljaar twee verschillende cijfers die het volgende...

Ieder schooljaar kunt u van ons een nieuwe schoolgids verwachten. De papieren versie wordt jaarlijks aan het oudste kind van het gezin mee naar huis gegeven, deze gaat op dit moment naar de...

Schooltuin
Ieder jaar gaan de kinderen van de groepen 6 halverwege het schooljaar beginnen aan een seizoen werken op de schooltuinen. Wat dan in groep 6 begonnen wordt, loopt door tot na de...

Wij vinden een goede samenwerking met ouders en een wederzijds vertrouwen van zeer groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We zorgen dan ook voor verschillende manieren van contact en...