Ons schoolteam wordt gevormd door een grote groep enthousiaste, professionele mensen.


Directie

Deze bestaat uit onze directeur, mevrouw Jolanda Buitenhuis. Zij is eindverantwoordelijk voor alles wat er op de school gebeurt.


Managementteam

De coördinatoren van de onder- en bovenbouw vormen samen met de directie het MT van de school. De coördinatoren zorgen voor de aansturing van hun eigen bouw binnen de door de directie vastgestelde beleidskaders. Onze coordinatoren zijn mevrouw Aicha Zakir en de heer Serhat Guclu. Zij hebben beiden naast hun onderwijsbevoegdheid een managementopleiding gevolgd.


Interne begeleiding

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van leerkrachten bij het afstemmen van het onderwijs in de groep op de verschillende onderwijsvragen van de leerlingen. Ook bewaken zij het toetsen van de leerlingen volgens de toetskalender van de school. Zij ondersteunen de directie in het analyseren van de toetsen uit het LOVS. Ook doen de intern begeleiders nader onderzoek bij kinderen waarbij de afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsvraag en ondersteuningsbehoefte niet het gewenste resultaat heeft. Indien nodig zorgen zij voor de inzet van externen voor onderzoek en/ of ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben om hun onderwijsdoelen te behalen. Onze intern begeleiders zijn mevrouw Talisa Klaver en Zita Vermesi.


Groepsleerkrachten

Verzorgen onderwijs aan de leerlingen in de afzonderlijke groepen van de school.Op onze school zijn 25 leerkrachten werkzaam.


Inhoudelijke specialisten

Zij hebben op deelterreinen van het onderwijs speciale taken. Wij hebben op onze school:


 • Bovenbouwcoördinator, de heer Serhat Guclu
  Onderbouwcoördinator, mevrouw Aicha Zakir
  Stagecoördinator, Jolanda Buitenhuis
 • ICT coördinator, de heer Willem-Jan Huntjens
  Cultuurcoördinator, mevrouw Shanoy Koel
  Voorschool- en oudercoördinator, mevrouw Mariya Belhaj
 • Vakleerkracht gymnastiek en Naschoolse activiteitencoördinator, de heer Kasper Eriks
 • Muziekdocenten van Muziekschool Aslan, mevrouw Titia Bloemhof en meneer Thijs Kammer


Onderwijs Ondersteunend Personeel

Tot deze groep horen de onderwijsassistenten, de administratief medewerkster en de conciërges: de heer Willem-Jan Huntjens en de heer Bahatttin Karahan.

 

De Narcis-Querido is een Brede School. Wij werken samen met een grote groep professionals op verschillende gebieden.
Zo hebben wij goede contacten met organisaties in de buurt zoals de buurtregisseur, de Mansveltschool, Podium Mozaiek en de woningbouwverenigingen Eigen Haard.