Op onze school werken wij met jaargroepen. Het onderwijsaanbod is gedifferentieerd naar inhoud en hoeveelheid, het wordt op maat aangeboden. 

Leren staat bij ons centraal, wij leren kinderen hun hersenen te gebruiken en ontwikkelen door hen uitdagende opdrachten voor te leggen en hen de middelen en manieren aan te leren die zij kunnen gebruiken bij het oplossen van deze vraagstukken. Tijdens iedere les zetten wij coöperatieve werkvormen in, die het hardop denken van leerlingen bevorderen en daarbij een hogere vorm van intelligent gedrag helpen ontwikkelen.

Wij maken gebruik van recente kennis over het functioneren van onze hersenen en de nieuwste kennis over hoe kinderen leren.

Beweging is een belangrijk aspect. Door beweging krijgen de hersenen een gezonde aanvoer van zuurstof die de hersenen activeren. Daarnaast zorgt de beweging, waarbij wij gebruik maken van oefeningen op het digibord, ervoor dat de leerlingen meer plezier hebben in het werk en gemotiveerd zijn. Vooral voor jongens blijkt dit zeer belangrijk te zijn.

Tijdens de lessen laten wij leerlingen opdrachten vaak samen uitwerken. Uit onderzoek blijkt dat een leerling meer leert van het uitleggen van een opdracht aan een andere leerling, dan de opdracht zelfstandig te maken.


    

Bij ons op school zult u dan ook geen lessen zien, waarbij de leerlingen in doodse stilte zelfstandig aan het werk zijn, tenzij het een toets betreft! Wij leren onze kinderen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden en zich te houden aan gemaakte afspraken die wij in goed overleg met hen opstellen. Onze kinderen willen leren en wij begeleiden hen hierbij.

Leren gaat gemakkelijker als je kennis aanbied in betekenisvolle clusters, niet in losstaande feiten. De aanpak Met Woorden in de Weer zorgt er voor dat wij altijd gebruik maken van woordwebben, clusters en contexten. Dit is tevens een van de leerstrategieën van breinvriendelijk leren. Samenhang leren zien en aanbrengen in een groter geheel. Als middel maken wij hierbij o.a. gebruik van Mindmaps, Gedragspatronen Grafieken, relatiecirkels en causale lussen.


   


Leren gaat ook gemakkelijker als aan het leren een emotie wordt verbonden: niemand vergeet de geboorte van haar/ zijn kind of hun trouwdag....Door een emotie toe te voegen, als humor of gezelligheid, blijven zaken bij kinderen beter hangen: als de juf binnenkomt in een doktersjas en de hartslag gaat meten bij de leerlingen, zullen de leerlingen dit niet snel vergeten en alle gekoppelde kennis en woorden inthouden in dit totale beeld.


Mocht u meer willen weten over breinvriendelijk leren, kan ik u verwijzen naar een interessant boek: Vuurwerk, van Truus Romgens. Natuurlijk kunt ook altijd een afspraak maken met de directie voor meer informatie.


Op onze school maken wij gebruik van verschillende aanpakken en methodes, waar al onze leerkrachten in geschoold zijn. Op studiedagen houden wij onze vakkennis bij en zorgen wij ervoor op de hoogte te zijn van de laaste kennis en ontwikkelingen.


In de voorschool en de kleutergroepen wordt er gewerkt met de nieuwste versie van Piramide, uitgegeven door Cito. Piramide werkt thematisch in blokken van 3 weken. Alle kleutergroepen werken gelijktijdig aan hetzelfde thema. Verder werken de leerkrachten in de onderbouw met Woorden in de Weer, lezen met Picto's en geven zij les volgens het Activerende Directe Instructiemodel.


In de groepen 3 leren de kinderen lezen met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen, die digitaal ook veel te bieden heeft voor de leerlingen o.a. op het digibord.


Vanaf groep 3 werken wij voor rekenen met Pluspunt. Deze methode voldoet aan alle eisen, maar is al wat langer in gebruik. Wij zijn op dit moment met het hele team bezig om een nieuwe methode te kiezen voor ons rekenonderwijs, die nog meer voldoet aan onze nieuwe manier van lesgeven en een bijdrage zal leveren aan het leren wetenschappelijk denken van onze leerlingen.


Voor taal en spelling werken wij sinds een jaar met Taal in Beeld en voor technisch lezen met de nieuwste versie van Estafette. Deze methoden voldoen aan de moderne eisen en sluiten aan bij onze manier van lesgeven.


Vanaf groep 4 werken wij voor begrijpend lezen met Nieuwsbegrip XL, een methode die uitgaat van het aanleren van leerstrategieën met behulp van actuele teksten over zaken die op dat moment spelen in het wereldnieuws. Deze teksten worden door de aanbieder wekelijks inline aangeleverd, waardoor ze altijd recent zijn en aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De strategieën die in deze lessen worden aangeleerd, zijn breed inzetbaar in alle andere vakken.
Wereldoriëntatie wordt bij ons aangboden in thema's. Deze thema's komen voort uit de Canon van Nederland en de kerndoelen van het basisonderwijs. Tevens werken wij voor aardrijkskunde met de werkboekjes Atlas van Nederland, Europa en de Wereld. Vekeer geven wij met Wijzer op weg.


Engels
wordt gegeven in de groepen 6,7 en 8 met de methode Just do it!


Om de sociaal-emotionele ontwikkeling in goede banen te leiden, werken wij met de vragenlijsten van Sprint, de methoden Taakspel en Leefstijl en verzorgen wij op school sociale vaardigheidstrainingen zoals het Vriendenproject, weerbaarheid- en faalangsttrainingen.


Alle creatieve vakken worden bij ons gegeven door vakdocenten. Onze leerlingen hebben wekelijks twee gymlessen, 45 minuten beeldende vorming, 45 minuten muziek en in de onderbouw ook nog een uur dans en drama.


Mocht u meer willen weten over de verschillende methoden/aanpakken, kunt u altijd een afspraak maken op school met een van ons en u kunt uitgebreide informatie vinden op de websites van de verschillende uitgeverijen. Ook is het mogelijk om een les in de groep bij te wonen.