Jumpin

Sinds 2018 mogen wij ons een Jump-in school noemen. Wij voldoen aan alle doelen die door de Gemeente Amsterdam gesteld zijn. Dit hebben wij gerealiseerd door een aantal goede afspraken te maken omtrent deze doelen.

 

1. Tijdens de lessen drinken de leerlingen water.

2. Als tussendoortje (rond 10 uur) eten wij groente of fruit.

3. Alle groepen hebben minimaal 2x in de week bewegingsonderwijs. (Schoolzwemmen telt ook)

4. Leerlingen die behoefte hebben aan extra bewegingsonderwijs krijgen MRT. (Motorische Remedial Teaching)

5. Leerlingen die niet actief na schooltijd zijn op gebied van sport en wel die behoefte hebben, kunnen uitgenodigd worden voor gym+.

6. Tijdens de lessen bewegen wij regelmatig om de hersenen weer te voorzien van zuurstof en energie.

7. Bij verjaardagen/feestjes worden er gezonde traktaties uitgedeeld. (Zie Gezond trakteren)

Dit zijn de belangrijkste afspraken die wij gemaakt hebben om een Jump-in school te worden. Ook volgen wij de leerlingen aan de hand van het leerlingvolgsysteem van Wim van Gelder. Zo krijgen wij een goed beeld van hun motorische ontwikkeling. Last, but not least. Het allerbelangrijkste vinden wij dat kinderen met plezier bewegen en daardoor optimaal kunnen leren in de klas.