De leerlingenraad is een vertegenwoordiging van de leerlingen op school. De leerlingen van de leerlingenraad zijn gekozen.
Per klas zijn er twee vertegenwoordigers. Een keer in de week komt de...

Kinderen van groep 7 schreven weer indrukwekkende sollicitatiebrieven voor de functie van mediator. De nieuwe mediatoren krijgen een training en ontvangen dan hun diploma. De groep 8 mediatoren zijn...

 

VS


De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin...