VS


De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.


Het hart van de Vreedzame School wordt gevormd door het basiscurriculum. Deze lessenserie bestaat uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen van 30-45 min. Er zijn 38 lessen verdeeld over zes blokken.


Voor de groepen 1 t/m 7:

1. We horen bij elkaar

2. We lossen conflicten zelf op

3. We hebben oor voor elkaar

4. We hebben hart voor elkaar

5. We dragen allemaal een steentje bij

6. We zijn allemaal anders

 

Groep 8 is een heel speciaal jaar. Dit schooljaar is het laatste jaar op de basisschool, het jaar van afscheid nemen en het jaar waarin de leerlingen voorbereid worden op de overstap naar een Voortgezet Onderwijs school. In groep 8 zijn de eerste vier blokken hetzelfde. De laatste twee blokken zijn:

5. Democratisch ABC

6. Afscheid nemen.

 

Voor meer informatie over de Vreedzame school kunt u altijd bij uw groepleerkracht terecht.